Lichaamsgericht ervaringsleren en coaching

Wij vergeten vaak dat we een lichaam hebben of we vinden het niet fijn te veel aandacht te besteden aan de gevoelens en sensaties die in ons lichaam te voelen zijn. Maar met dat lichaam ervaren we nu juist die wonderlijke achtbaan die het leven heet. En dat is ons diepste verlangen. Voelen dat we leven. Dat we, hier en nu, mens zijn.

“The body keeps the score” zegt psychiater Bessel van der Kolk in gelijknamig boek over mind, ons brein en lichaam in de transformatie van trauma. In mijn werk als trainer en coach in het begeleiden van mensen tijdens moeilijke periodes in hun leven, zie ik steeds weer hoe waar de uitspraak van Bessel van der Kolk is. Hoe het de wens van ons wezen is om het leven te ervaren in ons lichaam. Met alles, tot in onze cellen. En dat als we die natuurlijke stroom afsluiten, ons lichaam moet verharden om niet meer te voelen. Maar het lichaam onthoudt..

Vooral als het gaat om verdriet, het gevoel dat optreedt als we een verlies ervaren, dat willen we liever niet. Maar als we niet bereid zijn ons verdriet te voelen, dan voelen we de vervulling ook niet meer in zijn volle omvang en leven we niet echt. We halen onze energie en aandacht uit de diepte van ons lichaam, waar we niet willen voelen, omhoog. Daar bezien en ervaren we daarna het grootste deel van het leven vanuit ons hoofd. We gaan overmatig denken, malen en ervaren (soms onbewust) een gemis. Veelal zoeken mensen dan buiten zichzelf naar die verlossing die een einde maakt aan het zoeken, het lijden. Maar de verlossing zit hem erin te zien en ten diepste te weten dat er nooit iets mis was met dat wat we in essentie zijn. En als we leven vanuit dit weten, dan ervaren we dat gevoelens en gedachten gewoon energie in beweging zijn, volkomen veilig om te ervaren. Ze komen en gaan. En in ons verandert er niets. Dat is vrijheid.

Ik heb ik me erop toegelegd mensen te begeleiden naar binnen, hun lichaam in. Om daar weer contact te maken wat er te voelen is. Te herkennen, erkennen, doorleven en eventueel los te laten.

Door je lichaamsbewustzijn te vergroten en je lichaam te leren vertrouwen, vergroot je je vertrouwen in jezelf. En lukt het te rusten in het idee: “het is goed zo..”