Praktijk Saskia van Emmerick is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De contactgegevens worden verwerkt door:
Praktijk Saskia van Emmerick
Vijverlaan 47, 7975 BW Uffelte
Telefoon nummer 06 42654726
www.saskiavanemmerick.nl
smwvanemmerick@gmail.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Praktijk Saskia van Emmerick verkrijgt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld telefoon, e-mail of whatsapp. Stuur je een e-mail naar smwvanemmerick@gmail.com? Dan gaat je bericht naar het persoonlijke e-mailadres van Praktijk Saskia van Emmerick.

Praktijk Saskia van Emmerick registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Saskia van Emmerick verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact;
– het opstellen van een coachcontract;
– het aanbieden en uitvoeren van een coachtraject;
– het verrichten van administratieve handelingen zoals planning en gespreksverslagen;
– facturering;
– beheer cliëntenbestand;
– nakomen van wettelijke verplichtingen.

De grondslagen zijn:
– Toestemming van de betrokken persoon;
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Hoe persoonsgegevens worden bewaard
Van elke aanvraag voor een coachgesprek wordt door Praktijk Saskia van Emmerick een dossier gemaakt in een beveiligde (online) omgeving. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het afronden van het coachtraject wordt dit dossier bewaard volgens de wettelijke (fiscale) bewaarplicht. Indien er 7 jaar geen contact meer is geweest tussen jou en Praktijk Saskia van Emmerick, worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Saskia van Emmerick verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij:
– dit is opgenomen in het coachcontract
– dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Praktijk Saskia van Emmerick zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Saskia van Emmerick gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Saskia van Emmerick. Dit kan door een e-mail te sturen naar smwvanemmerick@gmail.com. Praktijk Saskia van Emmerick wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Praktijk Saskia van Emmerick neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij voor onze online omgeving gebruik van een beveiligde verbinding en persoonlijke accounts. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: smwvanemmerick@gmail.com .

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Praktijk Saskia van Emmerick worden aangepast. De nieuwste versie wordt op de site gepubliceerd (16 februari 2022).